Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Patronaty Prezydenta Miasta

Regulamin przyznawania Patronatu Honorowego Prezydenta Miasta Piły
lub udziału Prezydenta Miasta Piły w Komitecie Honorowym 

Regulamin określa zasady obejmowania przedsięwzięć Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Piły lub udziału Prezydenta Miasta Piły w Komitecie Honorowym przedsięwzięć, które organizowane są na terenie miasta Piły, powiatu pilskiego, województwa wielkopolskiego lub kraju.

§1

  1. Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Piły i udział Prezydenta Miasta Piły w Komitecie Honorowym (zwane dalej Wyróżnieniem) to formy wyróżniania inicjatyw, wydarzeń i wydawnictw nazwane przedsięwzięciami, które wzbogacają społeczne życie miasta, mają istotne znaczenie edukacyjne, przyczyniają się do promocji Piły oraz kształtowania jej pozytywnego wizerunku.
  2. Decyzja o Wyróżnieniu, podkreślającym szczególny charakter organizowanej imprezy, wydarzenia i innych form wymienionych w ust. 1, przysługuje wyłącznie Prezydentowi.

§2

Preferowana jest wyłączność przyznawanego przez Prezydenta Miasta Piły Patronatu Honorowego.

§3

Wyróżnienie ma charakter uznaniowy i przyznawane jest przedsięwzięciom o co najmniej ogólnomiejskim zasięgu.

§4

Przyznanie Wyróżnienia nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.

§5

Informacja o przyznaniu Wyróżnienia zamieszczana jest na stronach internetowych Urzędu Miasta Piły oraz przekazana do informacji wnioskującego.

§6

W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o objęcie patronatem należy ubiegać się każdorazowo przy organizacji danej edycji przedsięwzięcia.

§7

1. Z wnioskiem o Wyróżnienie zawsze występuje organizator.

2. Wniosek składany jest w postaci formularza dostępnego na stronie www.pila.pl lub w Biurze Prezydenta, którego wzór stanowi załącznik nr 2 Zarządzenia Prezydenta. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól formularza.

3. Organizator jest zobowiązany dołączyć do wniosku  szczegółowy program przedsięwzięcia.

4. Termin składania wniosku o Wyróżnienie nie może być krótszy niż 30 dni roboczych  przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia.

5. Wnioski składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

6. W uzasadnionych przypadkach Prezydent może uwzględnić wnioski złożone po przekroczeniu terminu określonego w ust. 4.

§8

Wniosek o Wyróżnienie wraz z kompletem dokumentów należy przesłać na adres Biuro Prezydenta, Urząd Miasta Piły, pl. Staszica 10, 64-920 Piła lub złożyć w Kancelarii Głównej adresując na  Biuro Prezydenta.

§9

1. Biuro Prezydenta przygotowuje opinię zawierającą w szczególności informację o organizatorze,   wcześniejszych akcjach i ich realizacji oraz zasadność wsparcia danego przedsięwzięcia  organizacyjnie i/lub finansowo.

2. Organizator może być poproszony o złożenie dodatkowych wyjaśnień w sprawie planowanego przedsięwzięcia.

3. Wniosek kierowany jest do Prezydenta, który decyduje o przyznaniu bądź odmowie przyznania Wyróżnienia.

4. Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku przekazana zostanie organizatorowi, nie później niż 14 dni przed datą przedsięwzięcia.

5. Odmowa przyznania patronatu nie wymaga uzasadnienia.

 §10

1. Organizator przedsięwzięcia, którego wniosek został rozpatrzony pozytywnie, zobowiązany jest do poinformowania uczestników o przyznanym wyróżnieniu.

2. Organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do umieszczenia informacji we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych zgodnie z otrzymanymi wytycznymi.

3. Organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest zadbać o wzmiankowanie faktu otrzymania przyznanego wyróżnienia w przekazach medialnych.

4. Organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest podczas jego trwania do umieszczenia znaków promocyjnych Miasta Piły w widocznym miejscu zgodnie z otrzymanymi wytycznymi.

5. Wytyczne, o których mowa w ust. 2 i 4 stanowią załącznik nr 3 Zarządzenia Prezydenta.

6. Organizator przed przekazaniem materiałów informacyjnych do publikacji bądź rozpowszechniania ma obowiązek przesłania do wglądu i uzyskaniu pisemnej akceptacji wszystkich materiałów promocyjnych wymienionych w ustępach. 2, 3 i 4 na adres bp@um.pila.pl .

§11

1. Organizator po przeprowadzonym przedsięwzięciu zobowiązany jest do dostarczenia materiałów promocyjnych z użytym logo miasta.

2. Organizator po przeprowadzonym przedsięwzięciu proszony jest do złożenia informacji z przebiegu wydarzenia wraz z materiałami dokumentującymi (zdjęcia, dokumentacja prasowa, film DVD, etc.).

§12

Rejestr wniosków o Wyróżnienie prowadzi Biuro Prezydenta.

 

Pliki do pobrania:

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA
Format: pdf, 205.82 kB
UZASADNIENIE
Format: pdf, 123.92 kB
REGULAMIN – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA
Format: pdf, 225.22 kB
WNIOSEK O PATRONAT (word) - ZAŁĄCZNIK NR 2
Format: pdf, 302.85 kB
WYTYCZNE – ZAŁĄCZNIK NR 3
Format: pdf, 195.92 kB
LOGO PREZYDENTA
Format: jpg, 444.32 kB
WYTYCZNE DOT. WYKORZYSTYWANIA LOGOTYPU
Format: jpg, 335.69 kB
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.