Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Miasta i Gminy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pila.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-29

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Justyna Dziuba, dostepnosc@um.pila.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 67 210 42 64. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Piły mieści się w budynku zlokalizowanym przy placu Staszica 10, 64-920 Piła. Jest to budynek 4 kondygnacyjny.
Komunikacja zewnętrzna – szerokość dojść , dojazdu do budynku nie budzi zastrzeżeń, Do budynku najłatwiej dotrzeć od strony ul. Piłsudskiego i Witaszka oraz Zygmunta Starego i 14 Lutego. W tych okolicach znajdują się przystanki autobusowe komunikacji miejskiej. Dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim nie powinno być problemów z dojazdem do Urzędu. Ulice o nawierzchni asfaltowej a chodniki wykonane z płyt chodnikowych lub polbruku. Przy przejściach dla pieszych obniżone krawężniki.
Przed budynkiem wyznaczone są miejsca parkingowe w tym 2 dla osób z niepełnosprawnością przyjeżdżających pojazdem mechanicznym.
Do budynku prowadzą dwa wejścia. Do wejścia głównego prowadzą 3 stopnie schodowe i spocznik. Po lewej stronie znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszające się na wózku. Wejście główne wyposażone jest w drzwi automatyczne, rozsuwane na boki, wzbudzane na detektor ruchu.
Do wejścia bocznego prowadzą 3 stopnie schodowe ze spocznikiem a wewnątrz 6 stopni.
Za drzwiami głównymi znajduje się strefa wejściowa (wiatrołap) o powierzchni 6 m2 a następnie drugie drzwi, również automatyczne rozsuwane na boki wzbudzane na detektor ruchu.
Na wprost wejścia usytuowany jest punkt informacyjny obsługiwany przez pracownika Urzędu, który udziela informacji w sprawie możliwości załatwienia konkretnej sprawy i kieruje interesanta do merytorycznego wydziału. Informacji udziela również dyżurny Straży Miejskiej, który dyżuruje w pomieszczeniu po lewej stronie od wejścia.
Po lewej stronie znajdują się również pomieszczenia biurowe do których wchodzi się po 4 stopniach schodowych i spocznikiem.
Także po lewej stronie znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózku. Osoba poruszająca się na wózku ma swobodny dostęp do windy, która znajduje się na wprost wejścia do budynku oraz do Sali Obsługi Interesanta, która znajduje się po prawej stronie od wejścia.
Winda z drzwiami automatycznymi wyposażona w przyciski w języku Braill’a oraz komunikaty głosowe.
Na piętra prowadzi klatka schodowa ze spocznikami na półpiętrach, po obu stronach zamontowane poręcze. Poszczególne kondygnacje podzielone są na hol, skrzydło lewe, skrzydło prawe. Szerokość korytarzy na piętrach wynosi ok 2,3 m. Dostęp do III piętra możliwy jest bocznymi klatkami schodowymi lub co wskazane dla wszystkich interesantów windą, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnością. Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku, (posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian). Dostęp do wszystkich pomieszczeń jest zapewniony osobom poruszającym się na wózku.
Na każdej kondygnacji znajdują się po dwie toalety damskie i dwie męskie. Toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parterze w SOI oraz w lewym skrzydle budynku. Ponadto na parterze budynku znajduje się przewijak oraz kącik zabaw dla dzieci.
Oświetlenie jest równomierne w obrębie całego obiektu.
Obecnie w budynku jest tablica informacyjna z rozkładem wydziałów, numerami pomieszczeń biurowych. Aktualne komunikaty i bieżące informacje są również wyświetlane na monitorze telewizyjnym. Ponadto informacji udziela pracownik w punkcie informacyjnym oraz dyżurny Straży Miejskiej.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajll’a poza windą osobową, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Do budynku i wszystkich pomieszczeń biurowych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.