Powróć do: Miasto Piła

Honorowi obywatele

 • Roman Zaranek - (2000 r.)
 • Andrzej Śliwiński - (2001 r.)
 • Marek Borowski - (2002 r.)
 • Stanisław Kozłowski - (2003 r.)
 • Bogdan Toboła - (2004 r.)
 • Henryk Pankau - (2004 r.)
 • Zygmunt Boras - (2004 r.)
 • Bernard Wojciechowski - (2005 r.)
 • Roman Dąbrowski - (2005 r.)
 • Tadeusz Winkowski - (2006 r.)
 • Stanisław Styrna - (2007 r.)
 • Jan Gruchała - (2008 r.)
 • Kazimierz Pająk - (2009 r.)
 • Franciszek Leszczyszyn - (2010 r.)
 • Aleksandra Błażejewska - (2011 r.)
 • Bronisław Komorowski - (2013 r.)
 • Hans Nielsen - (2018 r.)


HONOROWE WYRÓŻNIENIE
wpisem do Księgi Pamiątkowej Miasta Piły, nadane decyzja Prezydenta Miasta Piły:

 • 10 lutego 1998 r. - Stanisław Szołkowski dyrektor Wielkopolskiego Okręgowego Zakładu Gazowniczego w Poznaniu - za zasługi w intensywnej rozbudowie sieci gazowniczej w Pile, dowody ogromnej życzliwości wobec mieszkanców miasta, efektywny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego

WYRÓŻNIENIE

 • 3 marca 1999 r. - Marian Horst - w uznaniu zasług w organizacji pilskiej służby zdrowia, popularyzacji oświaty zdrowotnej oraz działalności w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej i Towarzystwa Miłośników Miasta Piły
 • 3 marca 1999 r. - Henryk Pankau - za zasługi w tworzeniu polskiej administracji i kształtowaniu przemysłowego i urbanistycznego charakteru miasta, działalność w Miejskiej Radzie Narodowej i Towarzystwie Miłośników Miasta Piły
 • 3 marca 1999 r. - Bogdan Toboła - za zasługi w odbudowie i budowie pilskich zakładów pracy i osiedli mieszkaniowych, organizacji szkolnictwa zawodowego i Domu Technika, oraz działalność społeczną w Towarzystwie Miłośników Miasta Piły
 • 3 marca 1999 r. - Roman Zaranek - w uznaniu zasług dokumentalisty dziejów Grodu Staszica i jego mieszkańców, oraz kształtowania rodzinnych tradycji zawodowych
 • 3 marca 1999 r. - Antonina Musiał - w uznaniu twórczej aktywności w "jesieni życia", najstarszego w literaturze polskiej debiutu poetyckiego oraz ofiarności - ufundowania nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Literackim dla Seniorów
 • 4 października 1999 r. - prof. Eugeniusz Mitkowski - w uznaniu za wielki wkład w powołanie Punktu Studiów Dziennych Politechniki Poznańskiej
 • 27 września 1999 r. - Hans Nielsen - w uznaniu wybitnych osiągnięć sportowych, wielki wkład w sukcesy sportowe TS "Ludwik Polonia" Piła, które uwieńczone zostały tytułem Drużynowego Mistrza Polski na żużlu
 • 14 stycznia 2000 r. - Zarząd Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - za wieloletnią, wszechstronną działalność opiekuńczo-wychowawczą, organizację form pomocy rodzinie oraz troskę w każde pilskie dziecko
 • 3 marca 2000 r. - Kazimiera Drozdowicz - w uznaniu zasług w organizacji pilskiej oświaty, osiągnięć pedagogicznych oraz działalności w Towarzystwie Miłośników Miasta Piły
 • 3 marca 2000 r. - Zygmunt Boras - w uznaniu osiągnięć w pracy naukowej, zwłaszcza w badaniu dziejów Grodu Staszica oraz aktywność popularyzatorską i w Towarzystwie Miłośników Miasta Piły
 • 3 marca 2000 r. - Tadeusz Jarzębowicz - za zasługi w organizacji życia kulturalnego, turystycznego i sportowego, upowszechnianiu historycznych tradycji Wojska Polskiego oraz działalność w Towarzystwie Miłośników Miasta Piły
 • 3 marca 2000 r. - Andrzej Śliwiński - w uznaniu zasług w rozwoju administracyjnym, urbanistycznym i ekonomicznym oraz wszechstronnej działalności organizatorskiej, która uczyniła Piłę miastem nowoczesnym i przyjaznym ludziom
 • 3 marca 2000 r. - Nikola Klaudia Towściuk - narodziny pierwszego mieszkańca Piły urodzonego w roku 2000
 • 26 kwietnia 2000 r. - Pilskie Towarzystwo Piłki Siatkowej "Nafta Gaz" w Pile - w uznaniu dotychczasowych osiągnięć sportowych, za dwukrotne w ciągu roku zdobycie tytułu Mistrza Polski i zajęcie IV miejsca w Europejskiej Lidze Mistrzyń oraz sportową promocję Piły w kraju i za granicą
 • 15 maja 2000 r. - Harry V. Quadracci - w uznaniu zasług dla rozwoju gospodarczego Piły oraz jej promocji jako "stolicy" polskiego przemysłu poligraficznego
 • 4 marca 2001 r. - Eugeniusz Ćwirlej - w uznaniu twórczości artystycznej i dokonań w promocji miasta
 • 4 marca 2001 r. - Władysław Fiałek - w uznaniu dorobku twórczego i dokonań w promocji miasta
 • 4 marca 2001 r. - Romuald Wysocki - w uznaniu zaangażowania i społecznej pracy na rzecz miasta4 marca 2001 r. - ks. Stanisław Skopiak - w uznaniu zasług w tworzeniu szkolnictwa salezjańskiego na terenie miasta
 • 4 marca 2001 r. - Dominik Kowalczyk - jako pierwsze dziecko - pilanin urodzone w Nowym Tysiącleciu
 • 17 kwietnia 2001 r. - Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile - z okazji Jubileuszu 50-lecia
 • 18 czerwca 2001 r. - z okazji X lecia Philips Lighting Poland w Pile John Uhybrow obywatel Anglii, Rene van Reeth obywatel Belgii, Henk van Dangen obywatel Holandii, Jos Arts, Czesław Stencel, Bogdan Rogala - w uznaniu za wielki wkład w restrukturyzację i rozwój Philips Lighting Poland S.A. w Pile
 • 6 sierpnia 2001 r. - Stefania Grenda - w uznaniu zasług dla harcerstwa i Hufca ZHP w Pile oraz na rzecz dzieci specjalnej troski
 • 18 lutego 2002 r. - Wiesław Rojek - w uznaniu zaangażowania społecznego na rzecz utworzenia i działalności Pilskiego Stowarzyszenia Stwardnienia Rozsianego
 • 18 lutego 2002 r. - Wiktor Skibicki - w uznaniu działalności zawodowej i społecznej na rzecz mieszkańców Piły
 • 18 lutego 2002 r. - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jadwiżyn" w Pile - w uznaniu 20-letniej działalności na terenie miasta Piły
 • 15 listopada 2002 r. - Towarzystwo Miłośników Miasta Piły - z okazji Jubileuszu 20-lecia działalności na rzecz mieszkańców i miasta Piły
 • 4 marca 2003 r. - Ryszard Janicki - w uznaniu działalności organizatorskiej na rzecz harcerstwa i młodzieży oraz dokumentowania historii miasta poprzez fotografię
 • 4 marca 2003 r. - Aleksandra Błażejewska - w uznaniu całokształtu zasług na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
 • 1 marca 2004 r. - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile - z okazji Jubileuszu 55-lecia działalności biblioteki na rzecz mieszkańców Piły
 • 1 marca 2004 r. - Cech Rzemiosł Różnych w Pile - z okazji Jubileuszu 50-lecia działalności na rzecz rzemieślników i kupców miasta Piły
 • 1 marca 2004 r. - Stowarzyszenie Hospicjum w Pile - w uznaniu 10-letniej działalności na terenie miasta Piły
 • 21 czerwca 2004 r. - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile - za 50-letnią działalność Inspekcji Sanitarnej w zakresie zdrowia publicznego w Pile
 • 23 sierpnia 2004 r. - Związek Inwalidów Wojennych RP Oddział w Pile - w uznaniu 85-lecia działalności Związku oraz 58. rocznicy działalności tego Związku w Pile
 • 17 stycznia 2005 r. - Lucjan Rysztowski - w uznaniu zasług na rzecz odbudowy i rozbudowy naszego miasta a także za zaangażowanie w działalność społeczną. Wpisu dokonano pośmiertnie
 • 17 stycznia 2005 r. - Jan Borzęcki - w uznaniu zasług na rzecz odbudowy i rozbudowy naszego miasta a także za zaangażowanie w działalność społeczno-polityczną
 • 17 stycznia 2005 r. - ks. Dziekan Stanisław Oracz - w uznaniu działalności duszpasterskiej, społecznej i charytatywnej na rzecz mieszkańców Piły
 • 17 stycznia 2005 r. - Bogumił Górecki - w uznaniu zasług pedagogicznych na rzecz kształcenia i wychowywania wielu pokoleń pilskiej młodzieży a także za zaangażowanie w działalność społeczną
 • 17 stycznia 2005 r. - Tadeusz Winkowski - w uznaniu zasług na rzecz rozbudowy i powołania w naszym mieście najnowocześniejszej drukarni w Polsce a także za zaangażowanie w działalność społeczną
 • 17 stycznia 2005 r. - Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Pile - z okazji Jubileuszu 50-lecia działalności PTTK na rzecz mieszkańców Piły
 • 17 stycznia 2005 r. - Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego im. Stanisława Staszica w Pile - z okazji Jubileuszu 60-lecia działalności na rzecz upowszechniania idei aktywizacji młodych pokoleń oraz krzewienia idei związanych z najlepszymi tradycjami wśród młodszych mieszkańców Piły
 • 2 maja 2005 r.- Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwa S.A. w Warszawie - za pomoc, wsparcie i zaangażowanie w rozwój pilskiej siatkówki żeńskiej
 • 4 lipca 2005 r. - Kaj Den Daas - za zaangażowanie w rozwój Philips Lighting Poland S.A., tworzenie miejsc pracy i podnoszenie atrakcyjności rynku pracy w mieście Pile oraz za wkład gospodarczy i społeczny miasta Piły
 • 19 września 2005 r. - Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pile - z okazji Jubileuszu 60-lecia za zasługi w kształceniu i wychowaniu wielu pokoleń pilskiej młodzieży
 • 19 września 2005 r. - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile - z okazji Jubileuszu 5-lecia działalności na rzecz kształcenia młodych pokoleń Pilan oraz rozwoju uczelni
 • 17 października 2005 r. - Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile - z okazji Jubileuszu 60-lecia za zasługi w kształceniu i wychowaniu wielu pokoleń pilskiej młodzieży
 • 19 grudnia 2005 r. - Chór Św. Cecylii w Pile - z okazji Jubileuszu 60-lecia działalności w Pile oraz w uznaniu zasług na rzecz propagowania muzyki chóralnej
 • 4 marca 2006 r. – Wyższa Szkoła Biznesu w Pile z okazji Jubileuszu 10-lecia istnienia w Pile, za zasługi w kształceniu i wychowywaniu pilskiej młodzieży
 • 4 marca 2006 r. – Poszukiwania Nafty i Gazu „Nafta” Spółka z o.o. w Pile z okazji Jubileuszu 50-lecia działalności w Pile oraz w uznaniu zasług na rzecz rozwoju gospodarczego miasta
 • 22 maja 2006 r. – Przedsiębiorstwo Samochodowe w Pile z okazji Jubileuszu 50-lecia działalności w Pile, za wysoką jakość świadczonych usług przewozowych i wzorcową prywatyzację,
 • 8 czerwca 2006 r – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pile z okazji Jubileuszu 60-lecia istnienia, w uznaniu zasług na rzecz kształcenia i wychowania wielu pokoleń pilan oraz za zaangażowanie w życie społeczne miasta
 • 14 sierpnia 2006 r. – Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego w Pile z okazji Jubileuszu 25-lecia istnienia, w uznaniu zasług dziś emerytowanej kadry jednostek wojskowych przez szereg lat istniejących w Pile, za wkład w rozwój miasta i rozwój społeczeństwa oraz zaangażowanie w życie społeczne miasta
 • 2 października 2006 r. – JM Rektor profesor dr hab. Kazimierz Pająk za szczególne osiągnięcia w rozwoju bazy materialnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile
 • 6 października 2006 r. – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile z okazji Jubileuszu 60-lecia istnienia, w uznaniu zasług w kształceniu i wychowaniu wielu pokoleń pilskiej młodzieży
 • 16 października 2006 r. – Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile z okazji Jubileuszu 50-lecia działalności biblioteki na rzecz mieszkańców Piły
 • 16 października 2006 r. – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile z okazji Jubileuszu 60-lecia istnienia, w uznaniu zasług w kształceniu i wychowaniu wielu pokoleń pilskiej młodzieży
 • 7 maja 2007 r. – Zakład Oczyszczania Miasta oraz „Altvater” Spółka z o.o. w Pile z okazji Jubileuszu 60-lecia istnienia Zakładu oraz z okazji 10-lecia powołania spółki „Altvater” w uznaniu zasług w rozwój, estetykę i porządek naszego miasta
 • 21 maja 2007 r. – Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z okazji Jubileuszu 50-lecia istnienia zakładu, w uznaniu zasług w rozwój transportu oraz podnoszenie poziomu usług przewozowych dla mieszkańców Piły
 • 4 czerwca 2007 r. – Pilski Bank Żywności z okazji Jubileuszu 10-lecia w naszym mieście organizacji charytatywnej niosącej pomoc w walce z ubóstwem i niedostatkiem, w uznaniu zasług na rzecz mieszkańców Piły
 • 4 czerwca 2007 r. – Hotel GROMADA „Rodło” w Pile z okazji Jubileuszu 20-lecia istnienia w naszym mieście, za wysoką jakość usług hotelarsko-gastronomicznych oraz turystyczną promocję Piły w kraju i zagranicą
 • 25 czerwca 2007 r. – Politechnika Poznańska z okazji zakończenia 12-letniej współpracy i istnienia w naszym mieście Dziennych Studiów Zawodowych, za wysoką jakość kształcenia przyszłej kadry inżynierskiej
 • 19 listopada 2007 r. – Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pile z okazji 50-lecia istnienia spółdzielni mieszkaniowej w naszym mieście oraz za zasługi w rozwoju budownictwa oraz zmianę wizerunku Piły
 • 25 lutego 2008 r. – Marian Madej w uznaniu zasług na rzecz rozbudowy Zakładu Instalacji Sanitarnych C.O. i Gazu, pilskiego rzemiosła, za realizację szeregu inwestycji unowocześniających infrastrukturę komunalną naszego miasta, a także za działalność i zaangażowanie społeczne
 • 25 lutego 2008 r. – Chór Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile z okazji Jubileuszu 5-lecia istnienia chóru akademickiego w naszym mieście, za osiągnięcia artystyczne prezentowane w kraju i zagranicą
 • 12 maja 2008 r. – Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile z okazji Jubileuszu 50-lecia istnienia w naszym mieście, w uznaniu zasług dydaktyczno-wychowawczych, a także za aktywne zaangażowanie w działalność społeczną
 • 28 kwietnia 2008 r. – Aleksandra Kowalska z okazji zakończenia 6 roku akademickiego Pilskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w naszym mieście, za inicjatywę i trud utworzenia oraz osiągnięcia organizacyjne w wielowątkowej działalności UTW
 • 18 sierpnia 2008 r.- Renata Zofia Łapacz, wieloletnia emerytowana pracownica Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, z okazji Jubileuszu 60-lecia istnienia biblioteki publicznej w Pile
 • 18 sierpnia 2008 r.- Maria Bochan z okazji Jubileuszu 60-lecia biblioteki publicznej, za wieloletnie kierowanie instytucją kultury, za zasługi w upowszechnianiu czytelnictwa oraz czynne zaangażowanie w działalność społeczną na rzecz Piły i jej mieszkańców
 • 5 września 2008 r. Tadeusz Wyrwa-Krzyżański z okazji Jubileuszu 40-lecia pracy twórczej w uznaniu zasług promujących nasze miasto
 • 20 października 2008 r. – Tadeusz Ocieczek z okazji 450-lecia Poczty Polskiej, za zasługi w rozwój i funkcjonowanie Oddziału Rejonowego Poczty Polskiej w Pile
 • 20 października 2008 r. – Artur Maciaszek z okazji 450-lecia Poczty Polskiej, za zasługi w rozwój i funkcjonowanie Oddziału Rejonowego Poczty Polskiej w Pile
 • 20 października 2008 r. – Philips Lighting Poland S.A. z okazji Jubileuszu 50-lecia zakładu, wcześniej noszącego nazwę Pilską Fabryka Żarówek „Lumen”, a w późniejszym czasie „Polam-Piła”, za wkład w rozwój przemysłu oświetleniowego w kraju i zagranicą, a szczególnie w rozwój gospodarczy i społeczny naszego miasta
 • 3 listopada 2008 r. – Samorząd Powiatu Pilskiego za szereg inicjatyw realizowanych wspólnie z naszym miastem oraz dbałość o harmonijny rozwój powiatu w ciągu 10 lat istnienia
 • 23 lutego 2009 r. – Ryszard Urbański w uznaniu zasług na rzecz bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców Piły i powiatu pilskiego, za stworzenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego, za wkład w rozwój bazy Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Pile oraz za zaangażowanie w działalność społeczną miasta
 • 23 lutego 2009 r. – Adrian Sylwin Mackiewicz za stworzenie Pilskiej Orkiestry Klasycznej, za znakomite koncerty tej orkiestry oraz za zauważenie i promocję wartości artystycznych pilskiego środowiska muzycznego
 • 23 lutego 2009 r. – Regina Massalska-Czadankiewicz za działalność na rzecz upowszechniania idei wolantariatu i działalności charytatywnej wśród dzieci i młodzieży miasta Piły
 • 23 lutego 2009 r. – Albin Koźlinka w uznaniu zasług na rzecz rozwoju twórczości muzycznej, tworzenia, organizowania i kształtowaniu pilskich orkiestr, za dydaktyczny wkład w rozwój talentu wielu pokoleń muzyków miasta Piły
 • 28 lipca 2009 r. - Johannes Schreiber w uznaniu zasług, pracy i zaangażowania w kształtowanie nowych relacji pomiędzy dawnymi i obecnymi mieszkańcami Piły
 • 15 stycznia 2010 r. - Karol Urbanek, Jolanta Reszelska, Izabella Lelewska-Drążkowska, Urszula Klimczak-Skrzypczak, Zbigniew Guzowski, z okazji 40-lecia Zespołu Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile, za wieloletnią pracę pedagogiczną na rzecz upowszechniania muzyki wśród dzieci i młodzieży miasta Piły
 • 4 marca 2010 r. - Stanisław Pręgowski, z okazji 46-lecia pracy twórczej w dziedzinie fotografii za upowszechnianie swojej pasji twórczej wśród dzieci, młodzieży oraz mieszkańców Piły
 • 4 marca 2010 r. - Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol, w uznaniu 20-letnich zasług na rzecz upowszechniania i promocji literackiej twórczości wśród dzieci i młodzieży naszego miasta i kraju
 • 4 marca 2010 r. - Zbigniew Pyziak, w uznaniu 20-letniej pracy samorządowej na rzecz upowszechniania i rozwoju sportu dzieci i młodzieży naszego miasta, oraz za działalność społeczną na rzecz mieszkańców Piły
 • 4 marca 2010 r. - Jerzy Wołoszyński, za 20-letnią pracę samorządową na rzecz gospodarczego i urbanistycznego rozwoju miasta, oraz za aktywną działalność społeczną
 • 24 maja 2010 r. - Jan Śnioszek, Marian Praczyk, Roman Chwaliszewski, Wojciech Kicman, Krzysztof Wyrwa, Jan Ryszard Garbarczyk, za 15-letnią aktywną działalność społeczną na rzecz Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 Zarządu Koła Nr 9 w Pile
 • 15 października 2010 r. - Jarosław Hampel, wychowankowi Polonii Piła w uznaniu wspaniałych sukcesów w sporcie a także za wielki wkład w promowanie naszego miasta na torach żużlowych w kraju i zagranicą
 • 15 października 2010 r, Piotr Świst, wychowankowi Polonii Piła z okazji 25-lecia startów oraz w uznaniu wspaniałych sukcesów w sporcie, a także za wielki wkład w promowanie naszego miasta
 • 25 maja 2011 r, Ryszard Małecki – za wkład pracy i osobiste zaangażowanie w rozwój PHILIPS LIGHTING POLAND S.A. z okazji 20-lecia zakładu
 • 25 maja 2011 r, Zenon Mech – za wkład pracy i osobiste zasługi związane z rozwojem PHILIPS LIGHTING POLAND S.A. w Pile, z okazji 20-lecia zakładu
 • 25 maja 2011 r, Franciszek Banasz – za wkład pracy i osobiste zasługi związane z rozwojem PHILIPS LIGHTING POLAND S.A. w Pile, z okazji 20-lecia istnienia zakładu
 • 25 maja 2011 r, Zbigniew Wołkowski – za wkład pracy i osobiste zasługi związane z uruchomieniem i rozwojem PHILIPS LIGHTING POLAND S.A. w Pile, z okazji 20-lecia istnienia zakładu
 • 25 maja 2011 r, Jack Huijben – za wkład pracy i osobiste zasługi związane z uruchomieniem i rozwojem PHILIPS LIGHTING POLAND S.A. w Pile, z okazji 20-lecia istnienia zakładu
 • 25 maja 2011 r, Jan Willem van Maurik – za wkład pracy i osobiste zasługi związane z uruchomieniem i rozwojem PHILIPS LIGHTING POLAND S.A. w Pile, z okazji 20-lecia istnienia zakładu
 • 25 maja 2011 r, Walter van Der Ven – za wkład pracy i osobiste zasługi związane z uruchomieniem i rozwojem PHILIPS LIGHTING POLAND S.A. w Pile, z okazji 20-lecia istnienia zakładu
 • 04 marca 2018 r., Teresa Lemańska – za zaangażowanie podczas pełnionej przez ponad 20 lat służby publicznej jako Przewodnicząca Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Emerytów oraz działalność na rzecz integracji i aktywizacji społecznej i lokalnej.
 • 04 marca 2018 r., Paweł Wiszniewski i Józefa Wiśniewska, Towarzystwo Pomocy Chorym im. Stanisławy Leszczyńskiej w Pile – za zaangażowanie w prowadzenie poradni opieki paliatywnej, bezinteresowną wszechstronną opiekę nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi oraz działania na rzecz budowy hospicjum stacjonarnego w Pile.

Uchwała Nr XXI/279/12 Rady Miasta Piły z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie trybu przyznawania honorowych wyróżnień Miasta Piły.

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.